Svårt att kommunicera inomhus?

Vi bygger inomhusnät för mobiltelefoni, kommunikations-radio och Rakel.

Operatörsoberoende nät för all mobil kommunikation så som GSM, 3G, 4G, 5G, DMR, Tetra och Rakel. Allt för bästa täckning, kvalité och kapacitet.

Repeaterlösning

En repeaterlösning förstärker utanförvarande mobiltelefoni in i de lokaler där man vill ha bättre täckning.Detta sker genom att en s.k. donörantenn sätts upp utanför byggnaden vilken kommunicerar med utanförvarande mobilnät. Donörantennen kopplas till en repeater (förstärkare) som sedan matar ett inomhusnät med signalering. Vi tar ett helhetsansvar med leverans av såväl repeater som spridningsnät. Observera att denna typ av lösning kräver tillstånd av mobiloperatören.

Inomhusnät för radiobas

Denna lösningsmodell baseras på att man bygger ett inomhusnät med tillhörande antenner, ett spridningsnät, som kan förmedla radiosignaler i hela huset..Nät matas sedan med signalering från en fristående radiobas för mobiltelefoni (GSM, 3G, LTE/4G eller 5G). Fördelarna är många;    
•    Ger komplett mobiltäckning.    
•    Garantera mobil kapacitet, även i stora kontor och offentlig miljö.    
•    Ger flexibilitet i val av operatör.
Alla mobiloperatörer kan koppla in sina tjänster i näten. Lösningarna görs i samverkan med mobiloperatör/er där dessa aktörer så att säga kopplar på sin radiobas. Detta är den vanligaste modellen att bygga inomhusnät för mobiltelefoni på vid större objekt med fler än 100 användare eller mer än 10.000 kvm.